takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix triandra L. ssp. discolor ;(Koch) Arcang.

wierzba migdałowa
Salix amygdalina L