⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Salicaceae (wierzbowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście wyraźnie owłosione (↓nie)
  
    
(p) liście mniejsze; gatunki krajowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Spodnia strona liści na długpędach gęsto biało lub szaro filcowato owłosiona, z czasem może być ±wyłysiała. Tak samo filcowato owłosione są zwykle przysadki i pąki.
    
      
Populus alba
Populus alba
kora ok. 7 m od ziemi
Populus alba (topola biała)
(p) liście długopędów dłoniastowrębne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście długopędów wyraźnie 3-5-wrębne, na krótkopędach okrągło-jajowate. Ogonek liściowy bez gruczołków. Pąki biało filcowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Populus alba (topola biała) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Tereny nadrzeczne, składnik lasów łęgowych; także sadzona. W uprawie mało wymagająca co do gleby; rośnie na mokrych i suchych.
      
      
Populus ×canescens (topola szara)
(p) liście długopędów grubo, nieregularnie zębate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
· Przysadki wachlarzowate, brązowe, 3-4 mm długości, grubo, nieregularnie ząbkowane, ząbki gęsto i długo owłosione.
Populus ×canescens (topola szara) · notka
syn. Populus alba × tremula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.
      
    
(p) liście duże; uprawiane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Uprawiane głównie w ogrodach botanicznych. Sekcja Leucoides (topole wielkolistne).
    
  
(p) spód liści nie jest silnie owłosiony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
  
    
(p) liście bez prześwitującego obrzeżenia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
    
      
Populus tremula (topola osika)
liście, widok od spodu
Populus tremula (topola osika)
oliwkowa kora na młodym pniu
(p) ogonek liściowy bocznie spłaszczony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Blaszka liściowa okrągła do okrągło-jajowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Populus tremula (topola osika) · notka
wystepowanie
osika · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Pospolita. W jasnych lasach liściastych, w borach mieszanych, w miejscach prześwietlonych, jako gatunek pionierski na terenach odsłoniętych i rekultywowanych. Ma niskie wymagania glebowe i wodne.
      
      
(p) ogonek liściowy obły; topole balsamiczne sect. Tacamahaca(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Gałązki boczne dość krótkie i grube. Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha ...
      
        
Populus simonii (topola chińska)
(p) liście w nasadzie klinowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Pędy tegoroczne nagie.
· ta cecha diagnostyczn ...
Populus simonii (topola chińska)
topola Simona · takson uprawiany
        
        
(p) liście w nasadzie sercowate(↑nie)
        
          
(p) długopędy kanciaste; wierzchołki liści nie skręcone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Pędy tegoroczne omszone; kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Populus candicans (topola włochata)
topola ontaryjska · syn. Populus balsamifera × deltoides · Populus ×gileadensis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
          
(p) długopędy obłe; wierzchołki liści skręcone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
          
    
(p) liście z prześwitującym obrzeżeniem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Gałązki dość wiotkie, zwieszające się, żółtawe. Łuski pąków pokryte lepką, żywiczną substancją.
    
      
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
XL
(p) ogonek obły (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
syn. Populus laurifolia × nigra 'Italica' · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często sadzona w zieleni miejskiej.
      
      
(p) ogonek bocznie spłaszczony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
      
        
Populus xcanadensis
liście
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
(p) tegoroczne pędy kanciaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Pędy tegoroczne na przekroju nieco kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Populus ×canadensis (topola kanadyjska) · notka
syn. Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra (topola czarna)
nierówna, guzowata powierzchnia pnia
Populus nigra
pień guzowaty, z odrostami XL
(p) tegoroczne pędy obłe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Pędy tegoroczne na przekroju obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Populus nigra (topola czarna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Najczęściej na brzegach rzek, składnik lasów łęgowych. W Polsce przebiega północna granica zasięgu.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

klucz · Populus tremula · topola osika

osika
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, zwykle oliwkowozielona. Pędy ±nagie.

space

Kotki 6-10 cm długości. Przysadki wachlarzowate, 5-6 mm długości, głęboko porozcinane, ciemnobrązowe, długo szaro owłosione. Znamię karminowoczerwone. Kwitnie przed rozwojem liści, zwykle w marcu, przed topolą białą (Populus alba) i innymi topolami.

space

klucz · Populus alba · topola biała

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, szarobiała. Pąki suche, silnie filcowato owłosione, potem łysiejące. Młode długopędy i pędy odroślowe, grubo, szarobiało, filcowato owłosione.

space

Kotki 4-7 cm długości, żeńskie nieco krótsze. Przysadki jajowate do jajowato-klinowatych, drobno ząbkowane, rdzawobrązowe, odlegle orzęsione. Znamię zielonkawe. Kwitnie przed rozwojem liści, po kwitnieniu topoli osiki (Populus tremula).

space

klucz · Populus ×canescens · topola szara

Populus alba × tremula
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Powstający spontanicznie mieszaniec topoli białej (Populus alba) i topoli osiki (Populus tremula). Ma cechy pośrednie pomiędzy oboma gatunkami. Owłosienie jest różne u różnych egzemplarzy.

space

Liście długopędów nie są głęboko klapowane, mogą być grubo ząbkowane do płytko wrębnych; z cienkim szarym kutnerem po spodniej stronie, łysiejące; ogonek prawie obły, omszony.

space

Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.

klucz · Populus nigra · topola czarna »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Populus nigra
pień guzowaty, z odrostami XL
Pnie starszych drzew zazwyczaj z guzowatymi naroślami i odrostami z pączków śpiących. Kora głęboko podłużnie spękana, u starszych egzemplarzy siatkowato spękana (jak u dębu). Pąki 5-13 mm długości, powleczone lepką, żywicowatą substancją.

space

Kotki 4-10 cm długości; owocostany do 10-15 cm długości. Przysadki wachlarzowate, porozcinane, nagie, brązowawe. Pręcików 12-20(25). Znamienia i klapy torebki dwie; znamię zielonawe.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

klucz · Populus ×canadensis · topola kanadyjska »1

Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Powierzchnia pnia zwykle bez wyrośli. Kora początkowo gładka, potem spękana podłużnie, w starszym wieku nie pęka tak silnie siatkowato jak u topoli czarnej (Populus nigra).

space

Liście trójkątnojajowate do trójkątnych, wierzchołek często znacznie wydłużony; prześwitujące obrzeżenie jest wyraźne. Blaszka liściowa na brzegu ±trwale, krótko owłosiona; u nasady z 1-2(3) gruczołkami. Ogonek liściowy wyraźnie bocznie spłaszczony; 4-6(10) cm długości.

space

Uprawiana w odmianach z uwagi na bardzo szybki wzrost.

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

topole balsamiczne

Spodnia strona liści naga, białozielona, pokryta białawym woskiem; często z żółtymi balsamicznymi zaciekami. Bez prześwitującego obrzeżenia. Ogonek liściowy nie jest bocznie spłaszczony. Rozwijające się liście zielone o przyjemnej balsamicznej woni.
Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni. Gałązki boczne dość krótkie i grube.
Przysadki brzegiem frędzlaste, nie orzęsione.
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.489 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.29 [16.3II]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.96 [12]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2006 — Flóra Slovenska. V/3. p.290 [84.5.3]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.10+33 [86.5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.289 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.190 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.147 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.93+72k+73k+74k+82k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.60 [3]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.117+174 [119.2]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.216 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.400 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.64 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.02.2016 · powstała/was created 27.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Populus.htm"> Populus (topola) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>