antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Populus ×canadensis Moench

topola kanadyjska
Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus ×euramericana (Dode) Guinier · Populus serotina Hartig.
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

09.11.2014, Wrocław, ul. Graniczna, przy potoku Kasina; copyright © by Marek Snowarski

Populus xcanadensis

liście

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

korona w czasie kwitnienia; w koronie liczne okazy jemioły pospolitej (Viscum album)

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

liść, widok od góry XL

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

fragment kwiatostanu

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

kwiatostany

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

przysadki 3D||

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

pnie

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

kotki męskie

cechy charakterystyczne

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
Takson mieści kilkanaście odmian mieszańcowych krajowej topoli czarnej (Populus nigra) i podobnej północnoamerykańskiej Populus deltoides. Od gatunku krajowego różni się między innymi listwami korkowymi na młodych pędach (na przekroju są kanciaste) i ±czerwonobrązową barwą rozwijających się liści.
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
Duże drzewo, do 35 m wysokości; typowa korona szeroka ale różna u odmian. Powierzchnia pnia zwykle bez wyrośli. Kora początkowo gładka, potem spękana podłużnie, w starszym wieku nie pęka tak silnie siatkowato jak u topoli czarnej (Populus nigra).

space

Liście trójkątnojajowate do trójkątnych, wierzchołek często znacznie wydłużony, nasada szerokoklinowata do zaokrąglonej; brzegiem grubo, karbowano-piłkowane, z gruczołkami; prześwitujące obrzeżenie jest wyraźne. Blaszka liściowa, przynajmniej początkowo, na brzegu ±trwale, krótko owłosiona; u nasady z 1-2(3) gruczołkami; duża, 6-12(18) cm długości i nieco węższa. Ogonek liściowy wyraźnie bocznie spłaszczony; 4-6(10) cm długości.

space

Kwitnie przed rozwojem liści, w marcu/kwietniu.

występowanie

Populus ×canadensis (topola kanadyjska)

pokrój jesienią

W uprawie znajdują się kilkanaście odmian np. topola kanadyjska odm. holenderska (Populus ×canadensis ‘Marilandica’). Z uwagi na bardzo szybki wzrost uprawiana w lasach, na glebach dostatecznie wilgotnych i żyznych ale nie zalewanych. Stosowana w zieleni miejskiej i przydrożnej.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Siedliska lasów łęgowych w dolinach rzecznych i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo w licznych odmianach, często uprawiane plantacyjnie dla drewna i w zadrzewieniach oraz zieleni. Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem i łatwością rozmnażania.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat w różnych regionach.
- zalecenia: Ograniczenie uprawy na terenach leśnych.

znalezisko 20060617.7.js; Boleslawiec

2f · 20060617.7.js
leg. Jacek Soboń
/Boleslawiec/

znalezisko 20110401.3.11 - Populus ×canadensis (topola kanadyjska); Wrocław, Nowy Dwór

28f · 20110401.3.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Nowy Dwór/

znalezisko 20141109.5.14 - Populus ×canadensis (topola kanadyjska); Wrocław, ul. Graniczna, przy potoku Kasina

11f · 20141109.5.14
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Graniczna, przy potoku Kasina/

znalezisko 20141122.2.14 - Populus ×canadensis (topola kanadyjska); Wrocław, ul. Buforowa

3f · 20141122.2.14
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Buforowa/