fot. bl-Populus_alba_Grochow_2009_07_30_041 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Populus alba (topola biała)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Warszawa, Grochów · copyright © by Barbara Łotocka