atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Salix starkeana Willd.

wierzba śniada
Salix livida Wahlb.
Salix starkeana (wierzba śniada)
06.1888 copyright © by Jerzy Kruk XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
12.06.2019, rez. Wieprzec (Lubelszczyzna); copyright © by Jerzy Kruk XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Krzew do 1 m wysokości. Gałązki jednoroczne cienkie, początkowo owłosione, potem nagie, czerwonobrązowe do purpurowoczerwonych, zwykle lśniące. Drewno bez listewek. Pąki drobne, nagie lub skąpo, krótko owłosione, czerwonobrunatne, kwiatowe bardziej wydłużone, na szczycie odgięte i lekko spłaszczone.

space

Przysadki tępe, na brzegu długo owłosione, żółtawe lub brązowawe, w górze nieco ciemniejsze. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w nasadzie owłosione. Słupek na długim trzoneczku równym zalążni; zalążnia gęsto, krótko owłosiona; szyjka krótka; znamiona grube, podzielone, wyprostowane i odstające. Gruczoł miodnikowy jeden.

space

Kwitnie nieco przed listnieniem, w kwietniu-maju.

występowanie

Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne. Przez Polskę przebiega południowo-zachodnia granica zasięgu, relikt glacjalny.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 18880600.KRAM144269.jkr - Salix starkeana (wierzba śniada)
880600-KRAM144269
leg. B. Kotula #7
znalezisko 19340600.KRAM144888.jkr - Salix starkeana (wierzba śniada)
340600-KRAM144888 #2
znalezisko 20190612.1.jkr - Salix starkeana (wierzba śniada); rez. Wieprzec (Lubelszczyzna)
190612-1
leg. Jerzy Kruk
/rez. Wieprzec (Lubelszczyzna)/ #4