atlas-roslin.pl

krajowe drzewa liściaste

krajowe drzewa lisciaste

wierzba iwa (Salix caprea)
fu6/7
Salix caprea
wierzba iwa

częściej krzew
objaśnienie skrótów