takson uprawiany [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Morus alba L.

morwa biała
Galium verum
liście; 01.07.2001 copyright © by Barbara Łotocka
Morus alba
owocostan
Morus alba
nerwacja liścia
Morus alba
kwiatostan żeński
Morus alba
pąk boczny
Morus alba
pąki boczne
Morus alba
pęd
Morus alba
Morus alba
kora
Morus alba
pąk boczny

cechy charakterystyczne

Niezbyt wysokie drzewo. Licie jajowate lub okrągławe, niepodzielone lub w różnym stopniu podzielone, klapowane.

space

występowanie

Morus alba
pokroj
Pochodzi z Chin. Dawniej często sadzona ponieważ jej liście służą za pokarm przy hodowli gąsienic jedwabników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Chiny) [czas przybycia na teren Polski: XVIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo ozdobne i użytkowe (liście są karmą dla gąsienic jedwabników). Sadzone w zieleni, nadaje się na formowane żywopłoty. Ma niskie wymagania siedliskowe.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na rozproszonych stanowiskach w kilku regionach zachodniej i środkowej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Wymaga stanowisk ciepły i słonecznych, na glebach lekkich, piaszczystych, dość suchych. Wartość dekoracyjną ma nikłą, może częściowo przemarzać.

Grupy użytkowe: drzewa liściaste · krzewy liściaste · na żywopłot · wysokość do 15 m · strefa mrozoodporności 5b

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Pendula’

Morus nigra · morwa czarna

błędnie podawany jako uprawiany w Polsce [24]
Mniej mrozoodporna niż morwa biała (Morus alba), zapewne nie uprawiana w Polsce. Za ten gatunek mylnie są przyjmowane egzemplarze morwy białej (Morus alba) w odmianach tworzących ciemne, czarne owocostany.
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.522 [71.1]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.73 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.186 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.104+71k+72k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.166 [12]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.527 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.41 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.73 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.377+t21 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.377 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.77 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.78 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.02.2016 · powstała/was created 02.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Morus_alba.htm"> Morus alba (morwa biała) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>