fot. bl-f131-morus-alba-owocostan2 (272×400) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Morus alba

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owocostan
copyright © by Barbara Łotocka