fot. bl-f172-morus-alba-liscie (461×400) — copyright © by Barbara Łotocka
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Galium verum

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.07.2001
copyright © by Barbara Łotocka