antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony [234]

Pyrus communis L. s.l.

grusza pospolita
Pirus communis L. · Pyrus pyraster × eleagrifolia × nivalis
Pyrus communis (grusza pospolita)

12.03.2005, Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze; copyright © by Jacek Soboń

Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis (grusza pospolita)

opis

Kompleks licznych odmian gruszy pochodzenia mieszańcowego (w ciągu tysięcy lat brało udział w tworzeniu odmian wiele gatunków dzikich grusz) powszechnie uprawianych dla jadalnych owoców.

występowanie

Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis
wystepowanie
o mapie występowania

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane od wieków w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

Pyrus pyraster · grusza polna

grusza dzika, ulęgałka
Pyrus communis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Tworzy odrosty korzeniowe. Pędy dość cienkie, ciernie tworzą się także na młodych długopędach.

space

Owoce drobne (poniżej 3 cm średnicy), kuliste lub słabo gruszkowate, ogonek do 4 cm długości, cienki, do 2 mm średnicy; zielone, żółte do brązowych, nigdy nie mają czeronawego rumieńca; długo twarde i cierpkie, w pełnej dojrzałości miękkną „ulęgając się” na brązowawą mazistą masę.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

znalezisko 20050312.12.js - Pyrus communis (grusza pospolita); Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze

7f · 20050312.12.js
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze/

znalezisko 20040210.2.bl - Pyrus communis (grusza pospolita)

16f · 20040210.2.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20111030.12.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej

8f · 20111030.12.11
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/

znalezisko 20111030.11.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej

13f · 20111030.11.11
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/