antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony [234]

Pyrus communis L. s.l.

grusza pospolita
Pirus communis L. · Pyrus pyraster × eleagrifolia × nivalis
Pyrus communis (grusza pospolita)
12.03.2005, Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze; copyright © by Jacek Soboń
Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis (grusza pospolita)
XL
Pyrus communis (grusza pospolita)
XL

opis

Kompleks licznych odmian gruszy pochodzenia mieszańcowego (w ciągu tysięcy lat brało udział w tworzeniu odmian wiele gatunków dzikich grusz) powszechnie uprawianych dla jadalnych owoców.

występowanie

Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis
wystepowanie
o mapie występowania

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane od wieków w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

Pyrus pyraster · grusza polna »1

grusza dzika, ulęgałka
Pyrus communis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Tworzy odrosty korzeniowe. Pędy dość cienkie, ciernie tworzą się także na młodych długopędach.

space

Owoce drobne (poniżej 3 cm średnicy), kuliste lub słabo gruszkowate, ogonek do 4 cm długości, cienki, do 2 mm średnicy; zielone, żółte do brązowych, nigdy nie mają czeronawego rumieńca; długo twarde i cierpkie, w pełnej dojrzałości miękkną „ulęgając się” na brązowawą mazistą masę.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

znalezisko 20050312.12.js - Pyrus communis (grusza pospolita); Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze
7f · 20050312.12.js
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze/
znalezisko 20040210.2.bl - Pyrus communis (grusza pospolita)
16f · 20040210.2.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20111030.12.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej
8f · 20111030.12.11
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/
znalezisko 20111030.11.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej
13f · 20111030.11.11
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.466 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.251 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.410 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.244 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.244 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.285 [9]
· Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.384+394+399 [119.3]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.543 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.264 [11]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.429 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.65 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.335 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2015 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pyrus_communis.htm"> Pyrus communis (grusza pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>