atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Pyrus ×amphigena Domin

Pyrus communis × pyraster
Pyrus Pyrus Pyrus PyrusPyrusgrusza drobnoowocowa (Pyrus calleryana)