fot. pk-Pyrus_x_amphigenea_1b_Rudniki_S_09._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pyrus ×amphigena

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2013, Rudniki, gm. Repki, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski