antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Salix eriocephala Michx.

wierzba amerykanka
Salix ‘Americana’
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala
Salix eriocephala
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL

cechy charakterystyczne

Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
XL
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Niski krzew o wiotkich, pokładających się pędach. Kora starszych gałęzi charakterystycznie spękana (jak u leszczyny). Pędy jednoroczne na początku wzrostu zwisłe. Pąki wyraźnie szpiczasto zaostrzone.

space

Kotki walcowate 18-35mm długości i 8-10mm szerokości. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w 1/3-2/3 zrośnięte, nagie, pylniki przed rozkwitnięciem czerwone. Przysadki czarne, długo owłosione. Gruczoł miodnikowy jeden.

występowanie

Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Zarośla na siedliskach wilgotnych, obszary chronione.
- powód uprawy: Podstawowy gatunek uprawiany na wiklinę do wyplatania.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na rozproszonych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100828.58.js - Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
js.100828-58
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 20170829.1.jkr - Salix eriocephala (wierzba amerykanka); Wola Batorska k. Niepołomic
jkr.170829-1
leg. Jerzy Kruk
/Wola Batorska k. Niepołomic/ #9