antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Salix eriocephala Michx.

wierzba amerykanka
Salix ‘Americana’
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)

28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń

Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala
Salix eriocephala
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)

cechy charakterystyczne

Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Niski krzew o wiotkich, pokładających się pędach. Kora starszych gałęzi charakterystycznie spękana (jak u leszczyny). Pędy jednoroczne na początku wzrostu zwisłe. Pąki wyraźnie szpiczasto zaostrzone.

space

Kotki walcowate 18-35mm długości i 8-10mm szerokości. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w 1/3-2/3 zrośnięte, nagie, pylniki przed rozkwitnięciem czerwone. Przysadki czarne, długo owłosione. Gruczoł miodnikowy jeden.

występowanie

Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Zarośla na siedliskach wilgotnych, obszary chronione.
- powód uprawy: Podstawowy gatunek uprawiany na wiklinę do wyplatania.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na rozproszonych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

znalezisko 20100828.58.js - Salix eriocephala (wierzba amerykanka)

4f · 20100828.58.js
leg. Jacek Soboń

znalezisko 20170829.1.jkr - Salix eriocephala (wierzba amerykanka); Wola Batorska k. Niepołomic

9f · 20170829.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Wola Batorska k. Niepołomic/