takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phalaris arundinacea L.

mozga trzcinowata
na stronie — występowanie
Phalaris arundinacea
Sigmaringen, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Phalaris arundinacea
kłoski
Phalaris arundinacea
języczek
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.922 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.604+78k+561k+563k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.637 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.241 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.371 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.721 [11]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.338+i340+i485+i502 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.244 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.881 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Phalaris_arundinacea.htm"> Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>