Kłoski z jednym kwiatem obupłciowym.

Niekiedy oprócz niego mogą być w kłosku 1-2 kwiaty męskie lub kwiaty sterylny, lub twór powstały ze nierozwiniętego drugiego kwiatu:
· rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), turówka (Hierochloe) — dodatkowe 1-2 kwiaty męskie poniżej obupłciowego,
· proso (Panicum) — dodatkowy jeden męski lub płonny poniżej obupłciowego,
· kłosówka (Holcus) — dodatkowy kwiat męski nad obupłciowym,
· perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora) — drugi kwiat jest zredukowany do zrośniętej buławki.

objaśnienie skrótów
↓nie(z) z dodatkowymi kwiatami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) nad kwiatem obupłciowym buławka ze zrośniętego kwiatu płonnego
Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)
Melica uniflora
Melica uniflora
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha luźna, z nielicznymi kłoskami.
▶ Melica uniflora Retz. (perłówka jednokwiatowa)
wystepowanie - Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie ↓nie(z) nad kwiatem obupłciowym 1 męski, owłosione kolanka
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny owłosione (przynajmniej na kolankach).
↑nie (z) pod kwiatem obupłciowym 1-2 męskie; rośliny nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny nagie.
↓nie(z) prawie bezościste, kwiaty męskie dwa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski błyszczące, brązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) ościste; pod kwiatem obupłciowym jeden męski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pod kwiatem obupłciowym jeden kwiaty męski.
↓nie(z) ość plewki kwiatu męskiego 5-10 mm długości
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego bez ości lub z bardzo krótką (z kłoska wystaje jedna ość lub dwie znacznie różniące się długością — patrz, u owsicy (Avenula) są one równe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl (rajgras wyniosły)
wystepowanie - Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
syn. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. · Avena elatior L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) ość plewki kwiatu męskiego 3-4 mm długości
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego z ością 2× dłuższą od plewki, z kłoska wystającą 5-10 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ventenata dubia (Leers) F.W. Schultz (wentenata zwodnicza)
syn. Ventenata dubia (Leers) Coss. · Ventenata dubia F.W. Schultz · efemerofit [491]
↑nie (z) kłosek z tylko jednym kwiatem obupłciowym (bez dodatkowych kwiatów męskich lub zredukowanych)
↓nie(z) bardzo długie ości, 8-30 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście sztywne, szydlaste.
  Gatunki stepowe.
↑nie ↓nie(z) ość 2-4× dłuższa od plewki, do 1.5 cm długości
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
XL,3D
kłoski
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
XL,3D
od góry: kwiaty, plewy, kłoski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Apera spica-venti (L.) P. Beauv. (miotła zbożowa)
wystepowanie - Apera spica-venti (miotła zbożowa)
mietlica zbożowa · syn. Agrostis spica-venti L. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Chwast ozimych upraw zbożowych, rzadziej w innych uprawach, na świeżych ugorach, terenach ruderalnych. Częsty na glebach piaszczystych, lekkich, kwaśnych, okresowo bardzo wilgotnych.
↑nie (z) bez ości lub ość krótsza od plewki
↓nie(z) kłoski bardzo drobne, do 1 mm długości
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy górnych liści bardzo szerokie, rozdęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Błotniste miejsca zalewane.
↑nie (z) kłoski ponad 1 mm długości
↓nie(z) bez plew
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 7-10 mm szerokości, jasnozielona; jej brzeg i pochwa liściowa bardzo szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leersia oryzoides (L.) Sw. (zamokrzyca ryżowa)
wystepowanie - Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
syn. Oryza clandestina A. Braun · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) plewy obecne, 2-4
↓nie(z) kłoski obłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) języczek do 5 mm długości, postrzępiony
Milium effusum
kwitnąca roślina
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek postrzępiony, do 5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Milium effusum L. (prosownica rozpierzchła)
wystepowanie - Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bylina, występuje w lasach.
↑nie (z) w miejscu języczka włoski
Panicum miliaceum (proso zwyczajne)
Panicum miliaceum (proso zwyczajne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roślina uprawna lub na terenach ruderalnych.
↑nie (z) kłoski ostrogrzbieciste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) u nasady plewki długie włoski
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
pokrój
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) oś kłoska naga lub z krótkimi włoskami, nie dłuższymi niż 1/4 długości plewki
↓nie(z) plewy dwie
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na najniższym piętrze wiechy są przynajmniej 3 gałązki. Wiecha rozłożona lub ścieśniona.
↑nie ↓nie(z) pozornie 4 plewy, duże trawy
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha z kłoskami skupionymi na pęczki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Phalaris arundinacea L. (mozga trzcinowata)
wystepowanie - Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) pozornie 4 plewy, niskie trawy
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha o krótkich gałązkach, w formie kłosa rzekomego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji