takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.256)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.

turówka wonna (potocznie: żubrówka)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
17.04.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
06.05.2019 XL
Hierochloe odorata (turówka wonna)
27.03.2019
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
29.03.2020
Hierochloe odorata (turówka wonna)
02.05.2019
Hierochloe odorata (turówka wonna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.256 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Może być pozyskiwana przez ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych (3.11).
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe”
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190417.1.konrad_kaczmarek - Hierochloe odorata (turówka wonna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190417-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #12