takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.255)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.

turówka leśna
Hierochloe australis (Roem. et Schult. · Hierochloe odorata (L.) Wahlenb. · Hierochloe odorata Wahlenb.
Hierochloe australis (turówka leśna)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Hierochloe australis (turówka leśna)
Hierochloe australis (turówka leśna)
XL
Hierochloe australis (turówka leśna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.255 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Może być pozyskiwany przez ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych (3.10).
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160421.1.arys - Hierochloe australis (turówka leśna); P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Rostek, 1 km na SE od wsi Koczek, gm. Świetajno
160421-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Rostek, 1 km na SE od wsi Koczek, gm. Świetajno/ #2