trawy - wiecha kłosokształtna

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Poaceae (wiechlinowate)]
  
z jakąś jedną, wybitnie wyróżniającą cechą (↓nie)
  
    
szypułka kłoska z długimi szczecinami (↓nie)
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kłoski jednokwiatowe, plew pozornie 3.
    
    
całe plewy długo, gęsto, miękko owłosione (↑nie) (↓nie)
Lagurus ovatus
Lagurus ovatus
    
    
pod każdym kłoskiem płodnym znajduje się przekształcony jakby w grzebieniastą podsadkę kłosek płonny (↑nie) (↓nie)
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
    
      
kłoski płodne jednokwiatowe, płonne wielokwiatowe; plewki płodnych w górze dwuklapowe z długą ością
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
XL
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Trawa jednoroczna z regionu śródziemnomorskiego. U nas uprawiana, ozdobna.
      
    
górna plewa z silnymi hakowatymi wyrostkami (↑nie) (↓nie)
Tragus racemosus
XL
Tragus racemosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kłoski po 3-5 na krótkich gałązkach, nie wszystkie w pełni rozwinięte.
Tragus racemosus
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Efemerofity ze strefy śródziemnomorskiej, subtropikalnej i tropikalnej.
    
    
kłosek z jednym kwiatem obupłciowym, nad nim naga buławka ze zrośniętych 1-2 kwiatów sterylnych (↑nie)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Plewka kwiatu obupłciowego wzdłuż całego brzegu gęsto i długo (do 2mm) jedwabiście owłosiona. Kłos pozorny po przekwitnięciu odstająco, srebrzyście owłosiony przez te włoski.
    
  
bez wyróżniających cech jak w pozycjach klucza wyżej (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· plewy nagie lub krótko owłosione, błoniaste, bez silnych hakowatych ości;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  
    
kłoski jednokwiatowe; czasem dodatkowo z 1-2 niedokształconymi kwiatami lub z wyłącznie męskimi (↓nie)
    
      
plewy zrośnięte w ponad połowie; plewka często z kolankowatą ością (↓nie)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
      
        
kłoski jednokwiatowe, odpadające w całości
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
XL
  Niekiedy zawlekane na terenach ruderalnych.
        
      
plewy wolne, niezrośnięte (↑nie)
      
        
plewy dolne na brzegu szeroko oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Plewki bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
        
plewy na grzbiecie nieoskrzydlone (↑nie)
        
          
plewy pozornie 4, zewnętrzne różne (↓nie)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum aristatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Pręciki dwa.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
          
          
plewy dwie, ±jednakowe; pręciki (2)3 (↑nie)
          
            
oś kłoska naga (↓nie)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
· ta cecha diag ...
· Wiecha do 15cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
            
            
oś kłoska poniżej ostrych plewek długo owłosiona (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Wiecha 15-25cm długości i 1.5-2cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  Wysokie trawy wydmowe.
            
              
włoski w nasadzie plewek dolnych sięgają 1/3 ich długości (↓nie)
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Wiecha walcowata, do 15cm długości, gęsta, biaława.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
włoski w nasadzie plewek dolnych sięgają połowy ich długości (↑nie)
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Wiecha luźna, wyraźnie klapowana (widać część osi kwiatostanu), do 25cm długości, ±brązowawa, często fioletowo nabiegła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnos ...
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
wystepowanie
syn. ×Ammocalamagrostis baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naturalny mieszaniec piaskownicy zwyczajnej (Ammophila arenaria) i trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), występuje na wybrzeżu Bałtyku.
              
    
kłoski dwu lub wielokwiatowe (↑nie)
    
      
ość 3-4 mm długości, wyrasta z dolnej 1/3 grzbietu plewki (↓nie)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
XL
Aira praecox (śmiałka wczesna)
wystepowanie
śmiałek wczesny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
plewka bezostna lub z ością wyrastającą z jej szczytu (↑nie)
      
        
plewy znacznie krótsze od kłosków, górne przynajmniej 2× dłuższe od dolnych; rośliny jednoroczne (↓nie)
        
          
plewki tępe, bezostne; źdźbła zwykle różyczkowato rozłożone, przylegające do ziemi; pręciki 3 (↓nie)
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
Sclerochloa dura (suchotraw twardy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
          
plewki szpiczaste, z 7-15mm długą ością; źdźbła wzniesione; pręcik 1 (↑nie)
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
          
        
kłoski (1)2-6-kwiatowe, plewy nierówne, oś kwiatostanu łamliwa; jednoroczna (↑nie) (↓nie)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
syn. Lophochloa cristata · efemerofit
  Rzadko zawlekana trawa jednoroczna z rejonu śródziemnomorskiego; do 40cm wysokości. Przypomina wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus).
        
        
plewy ±długości kłosków, górne niewiele dłuższe od dolnych; byliny (↑nie)
        
          
kłos pozorny podługowato jajowaty do walcowatego, do 15cm długości (↓nie)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Plewki szpiczaste lub tępe.
· ta cecha diagno ...
          
          
kłos pozorny jajowaty, do 3cm długości (↑nie)
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Plewki na końcu 2-5-ząbkowe.
· ta cecha diagno ...