Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
wiecha
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
wiecha

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.356 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Część Sudeckich stanowisk tego gatunku wcześniej mylnie klasyfikowano jako perłówka orzęsiona (Melica ciliata). [432s228]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
sm.090804-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Małe Pieniny, rezerwat "Biała Woda" koło Jaworek/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.897 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.656 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.316 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.455 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.698 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.345+t26 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.317 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.179 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.905 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji