fot. smialka.wczesna_Aira.praecox.Hel.8021 (543×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aira praecox (śmiałka wczesna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.05.2008
copyright © by Jacek Soboń