fot. pk-Polypogon_monspeliensis_2_OB_Berlin_D_07._13_v2 (600×734) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2013, OB Berlin
copyright © by Paweł Kalinowski