efemerofit [24][234]

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

polipogon montpeliański
na stronie — występowanie