takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigeios Roth
Calamagrostis epigejos
łan z wiechami; 06.2002, Warszawa, ugorowane pole; copyright © by Barbara Łotocka
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)

opis

Roślina wieloletnia.

space

System_korzeniowy bardzo silnie rozwinięty, korzenie sięgają na głębokość do 2 metrów. Podziemne rozłogi mają do 1 metra długości i 1.5-3.5 mm z średnicy. Rozłogi nadziemne długości 2-3 cm.

space

Kłoski 5-7 mm długości, na osadkach długości 5 cm, podłużne, ostro zakończone, zielone lub fioletowo nabiegłe.

space

Plewka_dolna z trzema nerwami, 2.5-3.3 mm długości, 0.5 mm szerokości, lancetowata, skórzasta, na szczycie dwuzębna, z ością wyrastającą na grzbiecie nieco powyżej połowy długości plewki.

Ość o 1/3 dłuższa od plewki, nie wystaje z kłoska.

space

space

space

space

space

space

space

space

space

mieszańce

Tworzy liczne mieszańce z pozostałymi gatunkami z rodzaju trzcinnik (Calamagrostis) a także sterylne mieszańce z piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria) - trzcinnikownica nadbrzeżna (Calammophila baltica).

wymagania i znaczenie gospodarcze

Ten gatunek ma niewielkie wymagania siedliskowe. Światłolubny ale znosi też umiarkowane zacienienie.

space

Te cechy czynią też z niego gatunek przydatny do tworzenia przeciwerozyjnych darni na piaszczystych nasypach i piaskach podlegających erozji wietrznej.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity na niżu, sporadycznie w niższych położeniach górskich. Bory, aluwia, przydroża, zbocza, zwłaszcza stanowiska ubogie, kwaśne, na piaskach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.174+i506 [5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.906 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.598 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.650 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.218+222 [86.1]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.709 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.194+t14 [85.2]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.237 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.890 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.03.2013 · powstała/was created 27.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Calamagrostis_epigejos.htm"> Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>