Phleum

tymotka
  
↓niewiecha kłosokształtna po przegięciu klapowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  
    
↓nieplewy na linii grzbietowej nagie lub wyjątkowo z bardzo krótkimi (do 0.1mm) szczecinkami
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Języczki liściowe do 1mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
wystepowanie
syn. Phleum boehmeri · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na niżu i w niższych położeniach górskich, na stanowiskach ciepłych, suchych, nasłonecznionych, na glebach lekkich i średnio zwięzłych o odczynie obojętnym.
    
    
↑nie plewy na linii grzbietowej i na nerwach bocznych z włoskami 0.2-0.5mm) długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Języczki liściowe do 4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Phleum hirsutum (tymotka Michela)
wystepowanie
syn. Phleum michelii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski, na halach i połoninach od piętra regla dolnego po alpejskie, na glebach wapiennych, alkalicznych, wilgotnych.
    
  
↑nie wiecha kłosokształtna po przegięciu nie jest klapowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
    
↓niewiecha kłosokształtna szeroko walcowata do jajowatej, 1-4(7)cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Ostki plew długości ponad połowy pozostałej części plewy.
    
      
↓nieostki plew w dolnej części długo orzęsione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Wiecha kłosokształtna 3-4(7)cm długości, zielona lub nieco fioletowawa.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
wystepowanie
syn. Phleum alpinum ssp. rhaeticum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Górskie łąki, hale.
      
      
↑nie ostki plew prawie nagie lub nieco szorstkie
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
XL
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Wiecha kłosokształtna 1-3cm długości, winno-fioletowa.
· ta cecha di ...
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
wystepowanie
syn. Phleum alpinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
    
↑nie wiecha kłosokształtna walcowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Pochwy górnego liścia co najwyżej słabo rozdęta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
↓niepędy wzniesione; ości połowy długości pozostałej części plewy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Wiecha kłosokształtna walcowata, (3)6-20cm długości i 6-10mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnos ...
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki i pastwiska, także wilgotne. Także trawa uprawiana.
      
      
↑nie pędy podnoszące się; ości 1/3 długości pozostałej części plewy
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
XL
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Wiecha kłosokształtna wąsko walcowata, 1-7(10)cm długości i 3-6mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
syn. Phleum bertolonii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, pastwiska, ugory, świetliste lasy.