atlas-roslin.pl

Phleum [🔉 fle·um]

tymotka
  
↓niewiecha kłosokształtna po przegięciu klapowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  
    
↓nieplewy na linii grzbietowej nagie lub wyjątkowo z bardzo krótkimi (do 0.1mm) szczecinkami
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Języczki liściowe do 1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
wystepowanie
syn. Phleum boehmeri · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na niżu i w niższych położeniach górskich, na stanowiskach ciepłych, suchych, nasłonecznionych, na glebach lekkich i średnio zwięzłych o odczynie obojętnym.
    
    
↑nie plewy na linii grzbietowej i na nerwach bocznych z włoskami 0.2 – 0.5mm) długości
Phleum hirsutum (tymotka Michela)
Phleum hirsutum (tymotka Michela)
Phleum hirsutum (tymotka Michela)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Języczki liściowe do 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Phleum hirsutum (tymotka Michela)
wystepowanie
syn. Phleum michelii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski, na halach i połoninach od piętra regla dolnego po alpejskie, na glebach wapiennych, alkalicznych, wilgotnych.
    
  
↑nie wiecha kłosokształtna po przegięciu nie jest klapowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
    
↓niewiecha kłosokształtna szeroko walcowata do jajowatej, 1 – 4 (7) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Ostki plew długości ponad połowy pozostałej części plewy.
    
      
↓nieostki plew w dolnej części długo orzęsione
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
XL
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
3D
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Wiecha kłosokształtna 3 – 4 (7) cm długości, zielona lub nieco fioletowawa.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
wystepowanie
syn. Phleum alpinum ssp. rhaeticum · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Górskie łąki, hale.
      
      
↑nie ostki plew prawie nagie lub nieco szorstkie
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
XL
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Wiecha kłosokształtna 1 – 3 cm długości, winno-fioletowa.
· ta cecha di ...
Phleum commutatum (tymotka alpejska)
wystepowanie
syn. Phleum alpinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
    
↑nie wiecha kłosokształtna walcowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Pochwy górnego liścia co najwyżej słabo rozdęta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
      
↓niepędy wzniesione; ości połowy długości pozostałej części plewy
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
3D
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Wiecha kłosokształtna walcowata, (3) 6 – 20 cm długości i 6 – 10 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnos ...
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
wystepowanie
brzanka pastewna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki i pastwiska, także wilgotne. Także trawa uprawiana.
      
      
↑nie pędy podnoszące się; ości 1/3 długości pozostałej części plewy
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
XL
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Wiecha kłosokształtna wąsko walcowata, 1 – 7 (10) cm długości i 3 – 6 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
wystepowanie
syn. Phleum bertolonii · Phleum pratense ssp. bertolonii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, pastwiska, ugory, świetliste lasy.