antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert

tymotka halna
Phleum alpinum L. ssp. rhaeticum Humphries