antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert

tymotka halna
Phleum alpinum L. ssp. rhaeticum Humphries
na stronie — występowanie
Phleum rhaeticum (tymotka halna)

19.07.2012, polana Stoły (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
W Tatrach.

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa środkowa (Alpy) [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw., 1995r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym