⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Poaceae (wiechlinowate)]
  
kłoski na krótkiej szypułce, szypułka ze szczecinami znacznie dłuższymi od kłosków; plewy 3 (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
Setaria pumila (włośnica sina)
wystepowanie
syn. Setaria glauca · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
  
kłoski siedzące lub z krótką szypułą ale bez szczecin; plewy (0)1-2 (↑nie)
  
    
kłoski na dwóch bokach 3-kątnej osi kwiatostanu, jednokwiatowe, bez plew (dolna drobna) (↓nie)
Nardus stricta
Nardus stricta
Nardus stricta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Kłoski szydlastolancetowate, jednokwiatowe, bez plewy górnej, dolna bardzo drobna; przed kwitnieniem ściśle przytulone do osi kwiatostanu, potem grzebianiasto odstające. Plewka dolna oścista.
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
wystepowanie
bliźniczka wyprostowana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ubogie pastwiska górskie, wrzosowiska, torowiska.
    
    
kłoski rozmieszczone ±jednostronne LUB na dwóch przeciwległych stronach LUB wokół osi kwiatostanu (↑nie)
    
      
kłoski ±jednostronnie rozmieszczone na osi kwiatostanu, wzniesione, 3-6-kwiatowe (↓nie)
      
        
kwiatostan stosunkowo luźny; zalążnia naga; na niżu (↓nie)
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Plewki tępawe, bezostne.
· ta cecha ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Sclerochloa dura (suchotraw twardy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek w zespołach o charakterze stepowym, także w miejscach suchych i wydeptywanych.
        
        
kwiatostan bardzo gęsty; zalążnia naga; roślina wysokogórska (↑nie)
Oreochloa disticha
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
kłoski rozmieszczone na dwóch przeciwległych stronach lub wokół osi kwiatostanu; siedzące lub na bardzo krótkiej szypułce (↑nie)
      
        
w każdym węźle wyrastają dwa kłoski; długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe; (↓nie)
Leymus arenarius
Leymus arenarius
Leymus arenarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)
wystepowanie
syn. Elymus arenarius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wydmy nadmorskie, czasem sadzona w głębi lądu, stosowana jako ozdobna.
        
        
z jednego węzła na osi kwiatostanu wyrastają zwykle 3 kłoski silnie zbliżone (u nasady kłoska są dwa kolejne, czasem mniejsze, sterylne) (↑nie) (↓nie)
        
          
wszystkie 3 kłoski w grupie na szypułkach, dojrzałe rozpadają się a oś kwiatostanu nie rozpada się; bylina leśna (↓nie)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Plewy w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnos ...
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
wystepowanie
wydmuchrzyca zwyczajna · syn. Elymus europaeus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bylina lasów liściastych.
          
          
centralny kłosek siedzący, boczne na szypułkach, dojrzałe nie rozpadają się, czasem rozpada się oś kwiatostanu (↑nie)
Hordeum
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Plewy w nasadzie wolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  Jednoroczne uprawiane zboża lub rośliny terenów ruderalnych.
          
        
kłoski identyczne (↑nie)
        
          
kłoski rozmieszczone wokół osi kwiatostanu (↓nie)
Phleum pratense
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
          
          
kłoski rozmieszczone na osi kwiatostanu w dwóch rzędach, naprzeciwko siebie (↑nie)
          
            
kłoski na bardzo krótkich szypułkach, wąsko walcowate (↓nie)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
            
            
kłoski siedzące, inne kształtu (↑nie)
            
              
kłoski ustawione wąską stroną do osi kwiatostanu, siedzące, z jedną plewą (szczytowy z dwoma) (↓nie)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
              
                
kłoski 1-2-kwiatowe (↓nie)
Hainardia cylindrica
XL
Hainardia cylindrica
XL
  Rośliny roczne, rzadko zawlekane.
                
                
część kłosków na gałązkach (↑nie)
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium
                
              
kłoski przylegają do osi kwiatostanu szerszą stroną, wszystkie z dwoma plewami (↑nie)
              
                
kłoski dwukwiatowe, często ze szczątkowym trzecim kwiatem; plewy szydlaste, jednonerwowe; uszka nagie (↓nie)
Secale cereale
Secale cereale
  Uprawiana roślina zbożowa.
                
                  
plewy z dwoma orzęsionymi kilami, kłos nie rozpada się
Dasypyrum villosum
XL
Dasypyrum villosum
Dasypyrum villosum
syn. Haynaldia villosa · efemerofit
                  
                
kłoski 3-8-kwiatowe; plewy jajowate lub lancetowate, 3- lub więcej -nerwowe (rzadko jednonerwowe) (↑nie)
                
                  
jednoroczne, łatwo dają się wyrwać z korzeniami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
                  
                    
uprawiane zboża; plewy jajowate, przynajmniej w górze z ostrym kilem (↓nie)
Triticum aestivum
kwitnące kłosy
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
· Oś kwiatostanu nie rozpada się po dojrzeniu (u współczesnych odmian uprawnych).
· ta cecha diagnostyc ...
  Jednoroczne zboża uprawne.
                    
                    
uprawiane zboże; plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate (↑nie) (↓nie)
Triticale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate (u pszenicy (Triticum aestivum) plewy są jajowate, z (3)5-11(13) nerwami, z których 1-2 znacznie silniejsze i wystają przynajmniej w w górze w formie ostrego kila).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
                    
                    
rzadkie efemerofity; plewy skórzaste, na grzbiecie zaokrąglone, przynajmniej w kłosku szczytowym ościste (↑nie)
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
XL
Aegilops cylindrica (egilops cylindryczny)
XL
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegl ...
· Dojrzały kłos rozpada się.
  Rzadkie efemerofity.
                    
                  
byliny kępkowe lub z pełzającymi rozłogami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
                  
                    
jeden silnie kilowato wystający, ekscentryczny nerw środkowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty)
perz grzebieniasty · antropofit zadomowiony we florze polskiej
                    
                    
plewy co najwyżej z tępym kilem (↑nie)
Elymus caninus (perz psi)
Elymus caninus (perz psi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Plewki dolne z 5 nerwami, wyraźnymi jedynie w górnej 1/4 plewki.