atlas-roslin.pl

trawy - pojedynczy kłos lub grono

  
↓niekłoski na krótkiej szypułce, szypułka ze szczecinami znacznie dłuższymi od kłosków; plewy 3
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
Setaria pumila (włośnica sina)
wystepowanie
syn. Setaria glauca · antropofit zadomowiony we florze Polski
  
  
↑nie kłoski siedzące lub z krótką szypułą ale bez szczecin; plewy (0) 1 – 2
  
    
↓niekłoski na dwóch bokach 3-kątnej osi kwiatostanu, jednokwiatowe, bez plew (dolna drobna)
Nardus stricta
Nardus stricta
Nardus stricta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Kłoski szydlastolancetowate, jednokwiatowe, bez plewy górnej, dolna bardzo drobna; przed kwitnieniem ściśle przytulone do osi kwiatostanu, potem grzebianiasto odstające. Plewka dolna oścista.
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
wystepowanie
bliźniczka wyprostowana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ubogie pastwiska górskie, wrzosowiska, torowiska.
    
    
↑nie kłoski rozmieszczone ±jednostronne LUB na dwóch przeciwległych stronach LUB wokół osi kwiatostanu
    
      
↓niekłoski ±jednostronnie rozmieszczone na osi kwiatostanu, wzniesione, 3 – 6-kwiatowe
      
        
↓niekwiatostan stosunkowo luźny; zalążnia naga; na niżu
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Plewki tępawe, bezostne.
· ta cecha ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Sclerochloa dura (suchotraw twardy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Gatunek w zespołach o charakterze stepowym, także w miejscach suchych i wydeptywanych.
        
        
↑nie kwiatostan bardzo gęsty; zalążnia naga; roślina wysokogórska
Oreochloa disticha
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
↑nie kłoski rozmieszczone na dwóch przeciwległych stronach lub wokół osi kwiatostanu; siedzące lub na bardzo krótkiej szypułce
      
        
↓niew każdym węźle wyrastają dwa kłoski; długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe;
Leymus arenarius
Leymus arenarius
Leymus arenarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)
wystepowanie
syn. Elymus arenarius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wydmy nadmorskie, czasem sadzona w głębi lądu, stosowana jako ozdobna.
        
        
↑nie ↓niez jednego węzła na osi kwiatostanu wyrastają zwykle 3 kłoski silnie zbliżone (u nasady kłoska są dwa kolejne, czasem mniejsze, sterylne)
        
          
↓niewszystkie 3 kłoski w grupie na szypułkach, dojrzałe rozpadają się a oś kwiatostanu nie rozpada się; bylina leśna
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Plewy w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnos ...
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
wystepowanie
wydmuchrzyca zwyczajna · syn. Elymus europaeus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bylina lasów liściastych.
          
          
↑nie centralny kłosek siedzący, boczne na szypułkach, dojrzałe nie rozpadają się, czasem rozpada się oś kwiatostanu
Hordeum
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Plewy w nasadzie wolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  Jednoroczne uprawiane zboża lub rośliny terenów ruderalnych.
          
        
↑nie kłoski identyczne
        
          
↓niekłoski rozmieszczone wokół osi kwiatostanu
Phleum pratense
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
          
          
↑nie kłoski rozmieszczone na osi kwiatostanu w dwóch rzędach, naprzeciwko siebie
          
            
↓niekłoski na bardzo krótkich szypułkach, wąsko walcowate
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
            
            
↑nie kłoski siedzące, inne kształtu
            
              
↓niekłoski ustawione wąską stroną do osi kwiatostanu, siedzące, z jedną plewą (szczytowy z dwoma)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
              
                
↓niekłoski 1 – 2-kwiatowe
Hainardia cylindrica
XL
Hainardia cylindrica
XL
  Rośliny roczne, rzadko zawlekane.
                
                
↑nie część kłosków na gałązkach
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium
                
              
↑nie kłoski przylegają do osi kwiatostanu szerszą stroną, wszystkie z dwoma plewami
              
                
↓niekłoski dwukwiatowe, często ze szczątkowym trzecim kwiatem; plewy szydlaste, jednonerwowe; uszka nagie
Secale cereale
Secale cereale
  Uprawiana roślina zbożowa.
                
                  
plewy z dwoma orzęsionymi kilami, kłos nie rozpada się
Dasypyrum villosum
XL
Dasypyrum villosum
Dasypyrum villosum
syn. Haynaldia villosa · efemerofit
                  
                
↑nie kłoski 3 – 8-kwiatowe; plewy jajowate lub lancetowate, 3- lub więcej -nerwowe (rzadko jednonerwowe)
                
                  
↓niejednoroczne, łatwo dają się wyrwać z korzeniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
                  
                    
↓nieuprawiane zboża; plewy jajowate, przynajmniej w górze z ostrym kilem
Triticum aestivum
kwitnące kłosy
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· Oś kwiatostanu nie rozpada się po dojrzeniu (u współczesnych odmian uprawnych).
· ta cecha diagnostyc ...
  Jednoroczne zboża uprawne.
                    
                    
↑nie ↓nieuprawiane zboże; plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate
Triticale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate (u pszenicy (Triticum aestivum) plewy są jajowate, z (3) 5 – 11 (13) nerwami, z których 1 – 2 znacznie silniejsze i wystają przynajmniej w w górze w formie ostrego kila).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
                    
                    
↑nie rzadkie efemerofity; plewy skórzaste, na grzbiecie zaokrąglone, przynajmniej w kłosku szczytowym ościste
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
XL
Aegilops cylindrica (egilops cylindryczny)
XL
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
· Dojrzały kłos rozpada się.
  Rzadkie efemerofity.
                    
                  
↑nie byliny kępkowe lub z pełzającymi rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
                  
                    
↓niejeden silnie kilowato wystający, ekscentryczny nerw środkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
perz grzebieniasty zgrzebłowaty · antropofit zadomowiony we florze Polski
                    
                    
↑nie plewy co najwyżej z tępym kilem
Elymus caninus (perz psi)
Elymus caninus (perz psi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Plewki dolne z 5 nerwami, wyraźnymi jedynie w górnej 1/4 plewki.