atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » Monocotyledoneae » klad 5626 » klad 11762 » klad 11764 » klad 5694 » commelinids » klad 6883 » Poales » klad 6336 » Poaceae »

trawy - pojedynczy kłos lub grono

  
↓niekłoski na krótkiej szypułce, szypułka ze szczecinami znacznie dłuższymi od kłosków; plewy 3
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (włośnica sina)
wystepowanie
syn. Setaria glauca (L.) P. Beauv. · Setaria glauca P. Beauv. · Setaria pumila (Poir.) Schult. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  
  
↑nie kłoski siedzące lub z krótką szypułą ale bez szczecin; plewy (0) 1-2
  
    
↓niekłoski na dwóch bokach 3-kątnej osi kwiatostanu, jednokwiatowe, bez plew (dolna drobna)
Nardus stricta
Nardus stricta
Nardus stricta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski szydlastolancetowate, jednokwiatowe, bez plewy górnej, dolna bardzo drobna; przed kwitnieniem ściśle przytulone do osi kwiatostanu, potem grzebianiasto odstające. Plewka dolna oścista.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Nardus stricta L. (bliźniczka psia trawka)
wystepowanie
bliźniczka wyprostowana · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Ubogie pastwiska górskie, wrzosowiska, torowiska.
    
    
↑nie kłoski rozmieszczone ±jednostronne LUB na dwóch przeciwległych stronach LUB wokół osi kwiatostanu
    
      
↓niekłoski ±jednostronnie rozmieszczone na osi kwiatostanu, wzniesione, 3-6-kwiatowe
      
        
↓niekwiatostan stosunkowo luźny; zalążnia naga; na niżu
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki tępawe, bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. (suchotraw twardy)
wystepowanie
syn. Sclerochloa dura P. Beauv. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Gatunek w zespołach o charakterze stepowym, także w miejscach suchych i wydeptywanych.
        
        
↑nie kwiatostan bardzo gęsty; zalążnia naga; roślina wysokogórska
Oreochloa disticha
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (Wulfen) Link (boimka dwurzędowa)
wystepowanie
syn. Sesleria disticha Pers. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
        
      
↑nie kłoski rozmieszczone na dwóch przeciwległych stronach lub wokół osi kwiatostanu; siedzące lub na bardzo krótkiej szypułce
      
        
↓niew każdym węźle wyrastają dwa kłoski; długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe;
Leymus arenarius
Leymus arenarius
Leymus arenarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Leymus arenarius (L.) Hochst. (wydmuchrzyca piaskowa)
wystepowanie
syn. Elymus arenarius L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wydmy nadmorskie, czasem sadzona w głębi lądu, stosowana jako ozdobna.
        
        
↑nie ↓niez jednego węzła na osi kwiatostanu wyrastają zwykle 3 kłoski silnie zbliżone (u nasady kłoska są dwa kolejne, czasem mniejsze, sterylne)
        
          
↓niewszystkie 3 kłoski w grupie na szypułkach, dojrzałe rozpadają się a oś kwiatostanu nie rozpada się; bylina leśna
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (jęczmieniec zwyczajny)
wystepowanie
wydmuchrzyca zwyczajna · syn. Elymus europaeus L. · Hordelymus europaeus (L.) Harz · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Bylina lasów liściastych.
          
          
↑nie centralny kłosek siedzący, boczne na szypułkach, dojrzałe nie rozpadają się, czasem rozpada się oś kwiatostanu
Hordeum
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy w nasadzie wolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Jednoroczne uprawiane zboża lub rośliny terenów ruderalnych.
          
        
↑nie kłoski identyczne
        
          
↓niekłoski rozmieszczone wokół osi kwiatostanu
Phleum pratense
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
          
          
↑nie kłoski rozmieszczone na osi kwiatostanu w dwóch rzędach, naprzeciwko siebie
          
            
↓niekłoski na bardzo krótkich szypułkach, wąsko walcowate
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
            
            
↑nie kłoski siedzące, inne kształtu
            
              
↓niekłoski ustawione wąską stroną do osi kwiatostanu, siedzące, z jedną plewą (szczytowy z dwoma)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
              
                
↓niekłoski 1-2-kwiatowe
Hainardia cylindrica (hajnardia walcowata)
XL
Hainardia cylindrica (hajnardia walcowata)
XL
Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter (hajnardia walcowata)
syn. Lepturus cylindricus (Willd.) Trin. · Efemerofit.[491]
  Rośliny roczne, rzadko zawlekane.
                
                
↑nie część kłosków na gałązkach
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium  · Festuca × Lolium
                
              
↑nie kłoski przylegają do osi kwiatostanu szerszą stroną, wszystkie z dwoma plewami
              
                
↓niekłoski dwukwiatowe, często ze szczątkowym trzecim kwiatem; plewy szydlaste, jednonerwowe; uszka nagie
Secale cereale
Secale cereale
  Uprawiana roślina zbożowa.
                
                  
plewy z dwoma orzęsionymi kilami, kłos nie rozpada się
Dasypyrum villosum (dasypyrum kosmate)
XL
Dasypyrum villosum (dasypyrum kosmate)
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy (dasypyrum kosmate)
syn. Haynaldia villosa (L.) Schur · Efemerofit.[491]
                  
                
↑nie kłoski 3-8-kwiatowe; plewy jajowate lub lancetowate, 3- lub więcej -nerwowe (rzadko jednonerwowe)
                
                  
↓niejednoroczne, łatwo dają się wyrwać z korzeniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓nieuprawiane zboża; plewy jajowate, przynajmniej w górze z ostrym kilem
Triticum aestivum
kwitnące kłosy
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś kwiatostanu nie rozpada się po dojrzeniu (u współczesnych odmian uprawnych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Jednoroczne zboża uprawne.
                    
                    
↑nie ↓nieuprawiane zboże; plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate
Triticale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate (u pszenicy (Triticum aestivum) plewy są jajowate, z (3) 5-11 (13) nerwami, z których 1-2 znacznie silniejsze i wystają przynajmniej w w górze w formie ostrego kila).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
×Triticale rimpaui Wittm. (pszenżyto zwyczajne)
syn. Triticosecale ×rimpaui (Wittm.) Müntzing · Secale cereale × Triticum aestivum · Takson uprawiany.[491]
                    
                    
↑nie rzadkie efemerofity; plewy skórzaste, na grzbiecie zaokrąglone, przynajmniej w kłosku szczytowym ościste
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
XL
Aegilops cylindrica (egilops cylindryczny)
XL
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzały kłos rozpada się.
  Rzadkie efemerofity.
                    
                  
↑nie byliny kępkowe lub z pełzającymi rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓niejeden silnie kilowato wystający, ekscentryczny nerw środkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
perz grzebieniasty zgrzebłowaty · syn. Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
                    
                    
↑nie plewy co najwyżej z tępym kilem
Elymus caninus (perz psi)
Elymus caninus (perz psi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne z 5 nerwami, wyraźnymi jedynie w górnej 1/4 plewki.