fot. pk-Dasypyrum_villosum_2_Kamenjak_HR_5.09 (422×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dasypyrum villosum

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Kamenjak (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski