efemerofit [24][234]

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy

Haynaldia villosa (L.) Schur
na stronie — występowanie
Dasypyrum villosum
05.2009, Kamenjak (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Dasypyrum villosum
05.2009, Pula (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski
Dasypyrum villosum
05.2009, Pula (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski

występowanie

Trawa jednoroczna występująca na południe od Polski.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych