plewy błoniaste 25-35mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Ziarniak po dojrzeniu wypadający z plewek.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Triticum polonicum L. — pszenica polska — jest nazwą mylącą. Jest to trawa uprawiana w Galicji hiszpańskiej, u nas sporadycznie zawlekana.
  
  
plewy pergaminowe, do 15mm długości, nie zakrywają plewek dolnych (↑nie)
  
    
oś kłosa mocna, niełamliwa, pozostaje po dojrzeniu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Ziarniaki łatwo wyłuskujące się z plew, nagie, z obu stron bruzdy wypukłe, przez co ziarniaki obłe.
    
      
oś kwiatostanu w miejscu nasady kłoska bez pęczki włosków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Plewy w górze z ostrym kilem, w dole ±zaokrąglone, ościste lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
kłos wąski, ponad 3× dłuższy niż szerszy (↓nie)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· Plewki dolne bezostne lub ościste.
  Bardzo często uprawiane zboże. Przejściowo dziczejące.
        
          
plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate
Triticale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
          
        
kłos gruby, do 3× dłuższy niż szerszy (↑nie)
Triticum compactum (pszenica zbita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Plewki dolne bezostne lub ościste.
Triticum compactum (pszenica zbita)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Dawne zboże uprawiane w Europie południowej.
        
      
oś kwiatostanu w miejscu nasady kłoska z pęczkiem włosków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Plewy na całej długości z ostrym kilem, aż oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
      
        
kłos do 6cm długości; kłoski dłuższe niż szersze (↓nie)
Triticum durum (pszenica twarda)
Triticum durum (pszenica twarda)
Triticum durum (pszenica twarda)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Kłoski dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Triticum durum (pszenica twarda)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Triticum durum Desf. — pszenica twarda

Zboże uprawiane w cieplejszych rejonach.

        
        
kłos ponad 6cm długości; kłoski tak długie jak szerokie lub szersze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Kłoski tak długie jak szerokie lub szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Triticum turgidum L. — pszenica szorstka

Dawniej zawlekana.

        
    
oś kłoska po dojrzeniu łamliwa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Ziarniaki szczelnie zamknięte w plewach, nagie, z obu stron bruzdy płaskie, przez co ostrokanciaste.
    
      
kłoski dwukwiatowe, kłosek z jedną ością (↓nie)
Triticum monococcum (pszenica samopsza)
XL
Triticum monococcum (pszenica samopsza)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Plewy z ostrym kilem, na górze z dwoma ostrymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  Dawniej uprawiane zboże.
      
      
kłoski 3-5-kwiatowe, w tym zwykle dwa kwiaty płodne, w kłosku przynajmniej 2 ości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Zęby na plewach tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
kłos luźny, w przekroju kwadratowy (↓nie)
Triticum spelta (pszenica orkisz)
Triticum spelta
Triticum spelta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Plewki dolne krótkoościste lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
  Dawniej uprawiane zboże.
        
        
kłos gęsty, spłaszczony (↑nie)
Triticum dicoccon (pszenica płaskurka)
XL
Triticum dicoccon (pszenica płaskurka)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Plewki dolne dlugoościste.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Dawniej uprawiana trwa zbożowa, zawlekana.