takson uprawiany [24]

Secale cereale L.

żyto zwyczajne
na stronie — znaleziska