atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

×Triticale rimpaui Wittm. [🔉 tri·ti·ka·le *]

pszenżyto zwyczajne
×Secalotriticum · Triticosecale ×rimpaui (Wittm.) Müntzing
×
Triticum aestivum · pszenica zwyczajna
Triticum vulgare
takson uprawiany [24]
×Triticale rimpaui (pszenżyto zwyczajne)
10.07.2017, ogród botaniczny Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Triticale
łan
Triticale
kłosy po przekwitnięciu

cechy charakterystyczne

Uprawiany jako zboże mieszaniec pszenicy (Triticum aestivum) i żyta (Secale cereale).

space

Kłoski (2) 3 – 4 (6)-kwiatowe (u żyta (Secale cereale) są one dwukwiatowe, często ze szczątkowym trzecim kwiatem).