takson uprawiany [24]

×Triticale rimpaui Wittm.

pszenżyto zwyczajne
×Secalotriticum · Triticosecale ×rimpaui (Wittm.) Müntzing