fot. jmak-Hordelymus-europaeus-VIII.09.1 (252×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Schw. Alb, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski