takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phleum hubbardii D. Kováts

tymotka kolankowata
Phleum bertolonii DC. · Phleum pratense L. ssp. bertolonii DC. · Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) Trabut