↓nieplewka górna na kilu naga i gładka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska 3-6 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Avenula pubescens (Huds.) Dumort. (owsica omszona)
wystepowanie - Avenula pubescens (owsica omszona)
owies omszony · syn. Avena pubescens Huds. · Avenastrum pubescens (Huds.) Opiz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Łąki suche i wilgotne, murawy, miedze.
↑nie plewka górna na kilu z krótkimi włoskami przechodzącymi w szczecinki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska do 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekłoski zwykle 9-16 mm długości, plewa górna i plewka dolna dwóch pierwszych kwiatów (7) 8-12 (13)mm
Helictochloa versicolor (owsica pstra)
Helictochloa versicolor (owsica pstra)
Helictochloa versicolor (owsica pstra)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Trawa z krótkimi, pełzającymi podziemnymi rozłogami. Pochwy liściowe pędów płonnych do prawie 1/3 długości zamknięte. Blaszka liściowa spodem z cienkim i gładkim nerwem środkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco (owsica pstra)
wystepowanie - Helictochloa versicolor (owsica pstra)
syn. Avenula versicolor (Vill.) M. Laínz · Avena versicolor Vill. · Avenastrum versicolor (Vill.) M. Lainz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy wysokogórskie.
↑nie kłoski zwykle 14-25 mm, plewa górna i plewka dolna dwóch niższych kwiatów (12) 13-15mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski w nasadzie plewki dolnej niższych kwiatów 1.2-2 mm długości.
↓nieblaszka liści odziomkowych 1-3 mm szerokości; pochwy obłe lub słabo spłaszczone
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczki liściowe 0.5-1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Avenula pratensis (L.) Dumort. (owsica łąkowa)
wystepowanie - Avenula pratensis (owsica łąkowa)
syn. Avena pratensis L. · Avenastrum pratense (L.) Opiz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy i zarośla, łąki o charakterze stepowym.
↑nie blaszka liści odziomkowych 6-12 mm szerokości; pochwy silnie spłaszczone
Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczki liściowe 1-2 (4) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Helictochloa planiculmis (Schrad.) Romero Zarco (owsica spłaszczona)
wystepowanie - Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
syn. Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmel. · Avena planiculmis Schrad. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Roślina głównie górska, hale, zakrzaczenia, widne lasy i ich skraje.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.591+564k [15]
  • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.855 [105]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.186 [86.1]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.210 [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji