atlas-roslin.pl

Avenula

owsica
  
↓nieplewka górna na kilu naga i gładka
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska 3 – 6 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
Avenula pubescens (owsica omszona)
wystepowanie
owies omszony · syn. Avena pubescens · Avenastrum pubescens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki suche i wilgotne, murawy, miedze.
  
  
↑nie plewka górna na kilu z krótkimi włoskami przechodzącymi w szczecinki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska do 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  
    
↓niekłoski zwykle 9 – 16 mm długości, plewa górna i plewka dolna dwóch pierwszych kwiatów (7) 8 – 12 (13)mm
Avenula versicolor (owsica pstra)
Avenula versicolor (owsica pstra)
Avenula versicolor (owsica pstra)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Trawa z krótkimi, pełzającymi podziemnymi rozłogami. Pochwy liściowe pędów płonnych do prawie 1/3 długości zamknięte. Blaszka liściowa spodem z cienkim i gładkim nerwem środkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Avenula versicolor (owsica pstra)
wystepowanie
syn. Avena versicolor · Avenastrum versicolor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy wysokogórskie.
    
    
↑nie kłoski zwykle 14 – 25 mm, plewa górna i plewka dolna dwóch niższych kwiatów (12) 13 – 15mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Włoski w nasadzie plewki dolnej niższych kwiatów 1.2 – 2 mm długości.
    
      
↓nieblaszka liści odziomkowych 1 – 3 mm szerokości; pochwy obłe lub słabo spłaszczone
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Języczki liściowe 0.5 – 1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
wystepowanie
syn. Avena pratensis · Avenastrum pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i zarośla, łąki o charakterze stepowym.
      
      
↑nie blaszka liści odziomkowych 6 – 12 mm szerokości; pochwy silnie spłaszczone
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Języczki liściowe 1 – 2 (4) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
wystepowanie
syn. Avena planiculmis · Avenastrum planiculmie · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina głównie górska, hale, zakrzaczenia, widne lasy i ich skraje.