takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmelitschek

owsica spłaszczona
Avena planiculmis Schrad. · Avenastrum planiculmie (Schrad.) W. Sauer et Chmelitschek
na stronie — występowanie · znaleziska
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)

22.06.2014, okol. Jędrzejowa; copyright © by Jerzy Kruk

Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

znalezisko 20140622.1.jkr - Avenula planiculmis (owsica spłaszczona); okol. Jędrzejowa

22f · 20140622.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/okol. Jędrzejowa/