atlas-roslin.pl

Helictochloa planiculmis (Schrad.) Romero Zarco[gł. w POWO (23.1.28)]

owsica spłaszczona
Avena planiculmis Schrad. [🔉 a·we·na *] · Avenastrum planiculme (Schrad.) Opiz · Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmel. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Avenula (owsica)kl 6333

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
W czekliście[491] uwaga, że być może wąskolistne formy występujące w zbiorowiskach kserotermicznych południowej Polski należą do innego gatunku Avenula preusta (Rchb.) Holub..

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: VU – narażony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#14 #4 3D
jkr.140622-1
leg. Jerzy Kruk
/okol. Jędrzejowa/
#3
22 06 08 - 106
leg. Marek Snowarski
/Wrocław Ogród Botaniczny/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Helictochloa planiculmis (owsica spłaszczona)
🌱
wysokość: do 50 cm

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże ubogie

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Helictochloa planiculmis (Schrad.) Romero ZarcoAvena planiculmis Schrad. [🔉 a·we·na *] · Avenastrum planiculme (Schrad.) Opiz · Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmel.(pl) owsica spłaszczona
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.)
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:392022-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77113499-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:391919-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:391674-1
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji