atlas-roslin.pl

kwiat traw

kłosek

lat. spiculae; ang. spikelet; niem. Grasährchen

kwiat traw

ang. floret
morfologia
Kwiaty traw są zgrupowane po jednym do kilku (zwykle po 2-6) w kłoski.

space

Kłosek składa się z osadki, wyrastających z niej plew, plewek dolnych, i kwiatów.

space

Pręciki są zwykle trzy. Wyjątkowo dwa (tomka (Anthoxanthum), turówka (Hierochloe) lub jeden (wulpia (Vulpia)). Nitki pręcików są silnie wydłużone podczas kwitnienia, tak że zwisają poza okwiatem, pękają zwykle podłużnie. Trawy są wiatropylne — swobodnie poruszane przez wiatr pylniki rozsiewają z wiatrem duże ilości drobnych, gładkich, ziaren pyłku.

space

Po zapyleniu słupek przekształca się w jednonasienną niełupkę zwaną ziarniakiem, zwykle stosunkowo trwało połączoną z plewkami (oplewioną).

osadka

ang. rachilla; niem. Ährchenachse

osadka kłoska (oś kłoska)

niem. Ährchenspindel
kłoska, to osadka. Poszczególne elementy znajdują są na osadce na różnej wysokości, naprzeciwlegle (w dwóch przeciwległych rzędach). Idąc od nasady osadki kłoska są to specyficzne dla kwiatostanu traw liście przykwiatowe — zwykle dwie plewy (dolna i górna, rodzaj podsadek) a powyżej ich jeden lub większa liczba plewek dolnych i wyrastających z ich kątów pojedynczych kwiatów.

plewa

ang. glume; niem. Hüllspelzen, Hsp; cz. pleva

plewa dolna

lat. gluma inferior; niem. untere Hüllspelze

plewa górna

Najniżej na osadce kłoska znajduje się plewa dolna (odpowiednik podsadki). Z reguły są dwie plewy - plewa dolna i przeciwlegle, nieco wyżej położona na osadce plewa górna. Plewy znajdują się w nasadzie kłoska i mogą w mniejszym lub większym stopniu obejmować wyżej położone kwiaty kłoska.

space

Plewa dolna ma zwykle jeden nerw. Plewa górna ma 3-, 5-, 7-11 nerwów.

plewka dolna

lat. paleae inferiores; ang. lemma; niem. Deckspelze; cz. plucha

plewka

Plewki to listki przykwiatowe wyrastające na osadce kłoska powyżej plew; z ich kątów wyrastają kwiaty — jest to odpowiednik przysadki. Liczba plewek odpowiada liczbie kwiatów.

space

space

Z grzbietu plewki dolnej może wyrastać ość są to wtedy plewki ościste. Plewki dolne mogą też być bezostne.

space

ość

lat. arista; ang. awn; niem. Granne
Ość może wyrastać z różnych części plewki dolnej - ze szczytu, z grzbietu lub z nasady. Ość może być prosta, zgięta, skręcona, być naga lub owłosiona.

space

plewka górna

lat. paleae superior; ang. palea; niem. Vorspelze; cz. pluška
Plewka górna wyrasta przy końcu szypuły kwiatu, po przeciwległej stronie do plewki dolnej i razem z nią obejmuje kwiat.

space

łuszczki

lat. lodiculae; ang. lodicules; cz. plenka
Łuszczki to drobne, delikatne lub zmięśniałe łuseczki wyrastające powyżej plewki górnej, u nasady pręcików i słupka.

space

Zwykle są w kwiecie dwie łuszczki, wyjątkowo trzy (ostnica (Stipa)) lub jedna (mietlica (Agrostis)). Brak ich u gatunków których plewki nie rozchylają się w czasie kwitnienia — wyczyniec (Alopecurus), tomka (Anthoxanthum).

wiecha kłosokształtna

Kłoski traw są zgrupowane w kwiatostany różnego typu: kłos złożony właściwy, wiecha,
wiecha kłosokształtna (kłos pozorny) - kwiatostan silnie ścieśniony o krótkich gałązkach wiechy, rzadziej grona, osadzonych na jednej osi - z wyglądu przypomina kłos,

kłos palczasty

kłos palczasty- kilka kłosów wychodzących z jednego lub kilku punktów na osi kwiatostanu (palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli)).
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji