Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie gatunki chronione są wyspecyfikowane.

Stipa joannis · ostnica Jana

(potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

artykuł w ‘ogrodowej’ części atlasu

Stipa borysthenica · ostnica piaskowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.353); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Stipa eriocaulis

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.917 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.602+562k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.651 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.126+323 [86.1]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.717 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.79 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.424 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.247 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.884 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 03.03.2017 · powstała/was created 01.09.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Stipa.htm"> Stipa (ostnica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>