takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Stipa eriocaulis Borbás

Stipa pennata L. ssp. eriocaulis (Borbás) Martinovský et Skalický
Stipa eriocaulis
22.06.1965, Devinska Kobyla k. Bratysławy, Słowacja; copyright © by Jerzy Kruk XL
Stipa eriocaulis
XL
Stipa eriocaulis
XL

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek ze środkowej i wschodniej Europy. U nas na jednym historycznym stanowisku (Szprotawa na Śląsku), współcześnie nie stwierdzony.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście