takson uprawiany [24]

Stipa gigantea Lag.

ostnica olbrzymia
Stipa gigantea (ostnica olbrzymia)
07.2013, OB Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130700.19.pk - Stipa gigantea (ostnica olbrzymia); OB Berlin (Niemcy)
130700-19
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin (Niemcy)/ #1