takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stipa barbata Desf.

ostnica bródkowa
na stronie — wymagania i uprawa