takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.355); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Stipa capillata L.

ostnica włosowata
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Stipa capillata

ostnica włosowata zwykle występuje masowo tworząc zwarte płaty muraw; 18.08.1999, rezerwat przyrody "Góry Pieprzowe" k. Sandomierza; copyright © by Michał Smoczyk

Stipa capillata (ostnica włosowata)
Stipa capillata (ostnica włosowata)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.355 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba bardzo sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·