takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.355); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Stipa capillata L.

ostnica włosowata
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Stipa capillata
ostnica włosowata zwykle występuje masowo tworząc zwarte płaty muraw; 18.08.1999, rezerwat przyrody "Góry Pieprzowe" k. Sandomierza; copyright © by Michał Smoczyk
Stipa capillata (ostnica włosowata)
Stipa capillata (ostnica włosowata)
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL

występowanie

Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.355 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba bardzo sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·