takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Stipa joannis Čelak. s.s.

ostnica Jana (potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata L.
na stronie — występowanie
Stipa joannis

03.06.1999, Pińczów; copyright © by Mariusz Siemiński

Stipa Joannis

Stipa joannis

Stipa joannis (ostnica Jana)

Stipa joannis (ostnica Jana)

Stipa joannis (ostnica Jana)

Stipa joannis

Stipa joannis

Stipa joannis (ostnica Jana)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.352 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Stipa joannis

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.