takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Stipa joannis Čelak. s.s.

ostnica Jana (potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata L.
na stronie — występowanie ·  klucz: Stipa pennata ssp. ceynowae
Stipa joannis
03.06.1999, Pińczów; copyright © by Mariusz Siemiński
Stipa Joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.352 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Stipa joannis
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Stipa (ostnica)]
  
języczki środkowych liści pędów wegetatywnych (1.0)1.3-2.2(3.6)mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Dolna część (nieowłosiona) ości (55)64-78(93)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  Stipa pennata ssp. pennata
  
  
języczki środkowych liści pędów wegetatywnych (3.2)4.1-5.2(6.7)mm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Dolna część (nieowłosiona) ości 81-91(94)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  Jedno stanowisko w Foluszu koło Szubina.