takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Achnatherum calamagrostis

ostnica trzcinnikowata chropiatka trzcinnikowata