takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth

ostnica wąskolistna ostnica mocna
Stipa tenuissima Trin.
na stronie — wymagania i uprawa
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails; 26.07.2008 copyright © by Jacek Soboń
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)
cv. Pony Tails

wymagania i uprawa