takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth

ostnica wąskolistna ostnica mocna
Stipa tenuissima Trin.
na stronie — wymagania i uprawa
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails; 26.07.2008 copyright © by Jacek Soboń

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

cv. Pony Tails

wymagania i uprawa