fot. js-20080726-6236 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nassella tenuissima (ostnica wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Pony Tails
26.07.2008 copyright © by Jacek Soboń