atlas-roslin.pl

Agrostis [🔉 a·grs·tis]

mietlica
  
↓nie(z) plewki górnej brak lub nie dłuższa jak 1/5 plewki dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście 1 – 3 mm szerokości, odziomkowe szczeciniaste, często niebieskawe; języczek liściowy 1 – 4.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna ...
  
    
↓nie(z) gałązki wiechy gładkie
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
XL
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
3D
· ta cecha diagnostyczn ...
· Plewka dolna z ością wyrastającą poniżej jej połowy.
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały i hale w piętrze alpejskim.
    
    
↑nie (z) gałązki wiechy szorstkie, ze szczecinkowatymi włoskami do 0.1 mm długości
    
      
(z) ości zawsze obecne, wyrastają w nasadzie plewki dolnej
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kłoski 3 – 5 mm długości.
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rośliny piętra subalpejskiego, skały i murawy.
      
        
(z) ości wyrastają poniżej połowy plewki dolnej lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Ości wyrastają poniżej połowy plewki dolnej lub rzadziej ich brak.
· ta cecha diagnostyczn ...
        
          
↓nie(z) trawa stanowisk wilgotnych, z długimi nadziemnymi rozłogami
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście delikatne, wiotkie, szarozielone, łodygowe płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Agrostis canina (mietlica psia)
wystepowanie
mietlica wąskoliściowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na niżu i w górach. Jest związany z ubogimi torfowiskami niskimi i z torfowiskami przejściowymi, zbiorowiskami rzędów Caricion canescentis-fuscae i All.Rhynchosporion albae - torfowiska, źródliska, wilgotne wrzosowiska, łąki i pastwiska.
          
          
↑nie (z) trawa stanowisk suchych, bez płożących się nadziemnych rozłogów
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Liście sztywne, zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
wystepowanie
syn. Agrostis canina ssp. montana · Agrostis coarctata · Agrostis stricta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek często nieodróżniany od mietlicy psiej (Agrostis canina) s.str.; pionierski na luźnych piaskach, zwłaszcza w dolinach dużych rzek, w zbiorowiskach O.Sedo-Scleranthetalia na niżu, nie w górach.
          
  
↑nie (z) plewka górna przynajmniej połowy długości plewki dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście płaskie, 2 – 5 mm szerokości; języczek liściowy do 2 mm długości, ucięty lub wydłużony i ponad 2 mm długi.
· ta cecha diagnos ...
  
    
↓nie(z) języczek ucięty, środkowy i dolnych liści łodygowych do 1.3 mm długości
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Gałązki wiechy zwykle jedynie rzadko szczeciniaste, szypułki kłosków czasami prawie gładkie. Wiecha w zarysie ±jajowata, także po kwitnieniu rozpierzchła, czerwonofioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
wystepowanie
syn. Agrostis tenuis · Agrostis vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jasne lasy, łąki, pastwiska, miedze, przydroża; niekiedy wysiewana.
    
    
↑nie (z) języczek przynajmniej trochę spiczasty, u środkowych i dolnych liści 2 – 5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Gałązki wiechy i szypułki kłosków ±gęsto szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
    
      
↓nie(z) plewka dolna na grzbiecie ±gęsto, długo owłosiona, z ością i 2 nerwami bocznymi wybiegającym w wyraźne ostki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Liście szarozielone, często zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Agrostis castellana (mietlica kastylijska)
w czekliście 2002 gatunek był podany jako efemerofit, brak jednak potwierdzonych danych o jego występowaniu (2020)
  Rozprzestrzenia się na przydrożach; do odnalezienia u nas.
      
      
↑nie (z) plewki dolne na grzbiecie nagie, zwykle bezostne i bez wybiegających nerwów bocznych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście zwykle płaskie, najczęściej zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
  Agrostis alba s.l.
      
        
↓nie(z) trawa bez nadziemnych rozłogów
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
3D
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Źdźbła wzniesione, z pędami płonnymi tylko u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
wystepowanie
syn. Agrostis alba · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi lasów, pola, przydroża, łąki, tereny ruderalne; niekiedy podsiewana.
        
        
↑nie (z) trawa z długimi pokładającymi się nadziemnymi ulistnionymi rozłogami
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
XL
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Źdźbła często rozgałęzione, pokładające się i łukowato podnoszące się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
wystepowanie
syn. Agrostis alba · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, pastwiska, źródliska, rowy, aluwia, brzegi wód.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu