(związek) All.Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934

kwaśne młaki niskoturzycowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion nigrae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia nigrae (kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]