Sphagnum palustre L.

torfowiec błotny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.117 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw