Sphagnum palustre L.

torfowiec błotny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw