fot. 191108-0566_v2 (751×760) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 191108-8 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.11.2019, Kamieniec k. Szumiradu
copyright © by Marek Snowarski