znalezisko 20190802.2.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny) · Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka · (leg. det. Marek Snowarski)
zatorfione, źródliskowe koryto cieku
190802-9942
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· XL
190802-9942_v2
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
190802-9943
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· XL
190802-9943_v2
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
190802-9944
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· XL
190802-9945
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· XL
190802-9945_v2
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· XL
191104-0347
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0348
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0349
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0350
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0351
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0352
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0353
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0354
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0355
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek gałązkowy; błękit metylenowy, (medium) woda, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0356
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x10/0.24 achromat PZO, Biolar
191104-0357
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x10/0.24 achromat PZO, Biolar
191104-0359
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0360
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0361
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar · XL
191104-0420
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
kora gałązki ze spiralnymi listewkami; błękit metylenowy, (medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
191104-0421
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
191104-0422
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
191104-0423
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
191104-0424
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
(medium) Hoyer, x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
191104-0425
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek łodyżkowy; (medium) Hoyer, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0426
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek łodyżkowy; (medium) Hoyer, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0427
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek łodyżkowy; (medium) Hoyer, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0428
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek łodyżkowy; (medium) Hoyer, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL
191104-0429
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
listek łodyżkowy; (medium) Hoyer, x3.2/0.10 semiplan aus Jena, Biolar · XL